Adrenalina ne nedostaje ni u drugim bazenima, ovdje je još jedna posebna atrakcija vodenog parka bazen s valovima. Bazen proizvodi snažne valova koji se postižu radom pumpi preko 4 komore.

Valovi se uključuju na svaki puni sat i program traje 10 minuta, svakako je poseban doživljaj velikih oceanskih valova u toploj vodi vodenog parka Aquae Vivae, priuštite  i sebi taj doživljaj koji je dosada oduševio svakog posjetitelja.