Vodeni park Aquae Vivae svoje bazene puni prirodnom, ljekovitom termomineralnom vodom čiji je Ph faktor između 7,3 i 7,8 čime je voda u Aquae Vivae idealna za uspostavu ravnoteže organizma, voda čuva zdravlje i dokazano usporava starenje.

Temperatura vode na izvoru je 41 stupanj, a u našim bazenima kreće se između 28 i 38 stupnjeva, dakle svaki bazen ima različitu temperaturu vode. Kupalište sa svim sadržajima otvoreno je 365 dana u godini. Vodeni park ima ukupno 6 bazena, 170 vodenih atrakcija, tobogan dužine 60 metara, bazen s valovima koji dosežu visinu od 1,5 metara, ronilački bazen dubine 4,5 metara u kojem se provode tečajevi ronjenja za sve osobe starije od 8 godina.

Izvori hipertermalne mineralne vode dar su prirode Krapinskim Toplicama. Temperatura vode je 41°C, kemijski je karakteriziraju kalcij, magnezij i hidrokarbonat, ph je neutralna. Prve kemijske analize vode u Krapinskim Toplicama i usporedbe te vode s termomineralnim vodama Europe napravljene su 1858 godine.

Osim što termalna voda ispunjava svoju osnovnu zadaću, osiguranje dobrobiti ljudskom tijelu, ovdje u Aquae Vivae postavili smo i projektni zadatak da termalna voda prolazeći kroz prostore vodenog parka predaje svoju toplinsku energiju, te smo zbog toga vodeni park projektirali tako da bude visoko energetski učinkovit i da svu potrebnu energiju za grijanje prostora crpi iz energije tople vode i električne energije potrebne za prijenos toplinske energije. Objekt ima ukupno 18.000 m² od čega je 9.000 m² grijani prostor, a 9.000 m² je negrijani, tehnički prostor i terase.
Prvi zadatak i cilj koji smo morali postići bio je izgradnja objekta s ugrađenim toplinskim izolacijama koje osiguravaju veoma malu toplinsku vodljivost. Izolacija vanjskih vertikalnih zidova izvedena je na način da smo postigli koeficijent prolaska topline vertikalnih zidova Uzidova= 0,26 W/m²K .
Na vertikalnim zidovima nalaze se staklene stjene debljine 60 mm s ugrađenim stalima niskih emisija. Koeficijent prolaska topline kroz staklene stijene iznosi Ustakla= 0,9 W/m2K .
Krovovi su izvedeni od lamelirane drvene konstrukcije i izolirani tako da je njihov koeficijent prolaska topline Ukrova= 0,2 W/m˛K . Krovni stakleni dijelovi izvedeni su od troslojnog stakla niske emisije tako da je u tom dijelu koeficijent prolaska topline Ustakla krova=1,1 W/m˛K.
Prosječna godišnja temperatura u Krapinskim Toplicama je 12 °C, a temepratura unutar vodenog parka je 28°C.
osnovni podaci vodenog parka Aquae Vivae:
površina vertikalnih zidova je 1.600 m˛ – Pvz =1600 m˛
površina stakla na vertikalnim zidovima je 800 m˛-  Psvz=800 m˛
površina krova je 8.200 m˛ –  Pk = 8.200 m˛
površina krovnih staklenih dijelova je 800 m˛ – Pksd= 800 m˛
Prosječna godišnja razlika temperature je ?T= 16 ° C.
Ukupna potrebna godišnja energija (gE) za grijanje bez ventilacije prostora je:
gE= (Uvzidova x Pvz+ Ustakla x Psvz+Ukrova x Pk +Ukrovna stakla x Pksd) x ΔT x 365  x 24
gE= 595.942.800 Wh
Ukupna godišnja energija potrebna za grijanje vodenog parka je 600 MWh.
Ventilaciju prostora projektirali smo i izveli na način da smo ugradili klima komore sa rekuperatorima energije i dizalicama topline. Rekuperatori su odabrani tako da kod brzine strujanja zraka od 2 m/s i prosječne godišnje razlike temperature ΔT= 16 °C imaju faktor iskoristivosti η=0,79.
Kada temperatura okoline padne ispod 12 °C koja je prosječna godišnja temperatura, uključuju se dizalice topline koje dodatno hlade otpadni – izlazni zrak, a istovremeno griju ulazni – svježi zrak tako da za potrebe ventilacije nije potrebna dodatna energija osim električne za pogon dizalica topline.
S obzirom da ukupna godišnja količina toplinske energije potrebne za vodeni park Aquae Vivae iznosi 600 MWh znači da potrebna snaga iznosi P = 69kW. Tu snagu dobivamo iz energije termalne vode. Hlađenjem jednog m3  termalne vode sa 41°C na 10 °C oslobađa se toplinska energija u iznosu od Te = 36 kWh. Ako se oslobodi toplinske energije u jednom satu onda je snaga kojom se energija emitira u prostor P=36 kW. Iz toga slijedi da je za grijanje vodenog parka Aquae Vivae potrebno oduzimati energiju volumenu vode od 2 mł na sat, što nam daje toplinsku snagu 72 kW.
U vrijeme najniže vanjske temperature koja u Krapinskim Toplicama iznosi do – 20 °C potrebna je tri puta veća snaga od prosječne, odnosno 197 kW snage. Zbog toga su u klima komore ugrađene dizalice topline ukupne toplinske snage 200 kW i one se uključiju u rad po stupnjevima od po 20 kW, kontinuirano ovisno o padu vanjske temprature.
Sustav je izveden tako da se za kondenzator ( akumulator ) topline koristi podna ploča vodenog parka u koju je ugrađeno 50 km cijevi za podno grijanje.
Podna ploča izrađena je od betona, ima masu 5000 tona i volumen 2700 m3. Grije se noću u vrijeme povoljnije cijene električne energije na temperaturu 33°C, a kroz dan se hladi na 30°C. Na taj je način toplinska energija spremljena na najniže mjesto u prostoru što osigurava cirkulaciju toplog zraka prirodnim putem od poda prema krovu gdje ga klima komore usisavaju i šalju na već opisanu rekuperaciju.
Otvorenjem vodenog parka Aquae Vivae približili smo živu vodu Krapinskih Toplica svim našim posjetiteljima.
S ponosom uvijek možemo reći da vodeni park Aquae Vivae nema emisija co2 u okoliš, da je prijatelj okoliša i u skladu sa sloganom Jakoba Badla iz 1867. g. služi na čast domovini i korist čovječanstva.

Na Danima hrvatskog turizma, tvrka Aquae Vivae d.d u listopadu 2017. g. primila je priznanje u kategoriji održivi turizam od strane Hrvatske turističke zajednice i Ministarstva turizma Republike Hrvatske.

POSTIGNUĆE NA PODRUČJU BRIGE ZA OKOLIŠ

Vodeni park Aquae Vivae, objekt površine 18 000 m2 nema emisije CO2 u okoliš, a istovremeno svu potrebnu energiju za grijanje prostora crpi iz energije termalne vode kojom i puni bazene.

Izolacija vanjskih vertikalnih zidova izvedena je na način da smo postigli koeficijent prolaska topline vertikalnih zidova Uzidova= 0,26 W/m²K .

Na vertikalnim zidovima nalaze se staklene stjene debljine 60 mm s ugrađenim stalima niskih emisija. Koeficijent prolaska topline kroz staklene stijene iznosi Ustakla= 0,9 W/m2K

Krovovi su izvedeni od lamelirane drvene konstrukcije i izolirani tako da je njihov koeficijent prolaska topline Ukrova= 0,2 W/m˛K . Krovni stakleni dijelovi izvedeni su od troslojnog stakla niske emisije tako da je u tom dijelu koeficijent prolaska topline Ustakla krova=1,1 W/m˛K.

S obzirom na sastav izvorske vode, najvažniji resurs koji koristimo nije potrebno nikakvo dodatno kemijsko tretiranje za održavanje zadovoljavajućih sanitarno-higijenskih uvjeta kupališnih voda tako da osim Na0Cl vodeni park Aquae Vivae ne koristi ni ne ispušta nikakve druge kemikalije u otpadnim vodama.

U vodenom parku Aquae Vivae vrši se strogo sortiranje otpada: papir, plastika, staklo, limenke, bio razgradivi otpad i otpadno jestivo ulje čime postižemo znatne financijske uštede i svakodnevno radimo na tome da maksimalno smanjimo količinu komunalnog otpada.

Činjenica da vodeni park Aquae Vivae nema emisija onečišćujućih tvari u okoliš zdravi je temelj za razvoj turizma zdravlja, za razvoj i proizvodnju zdrave hrane, za boravak ljudi u zdravom okolišu te plodno tlo i čist zrak za prirodnu raznolikost biljnih i životinjskih vrsta.

Vodeni park Aquae Vivae svojim poslovanjem ni na koji način ne utječe negativno na prirodu i okoliš, bioraznolikost i prirodnu ravnotežu.

MODELI UPRAVLJANJA OTPADOM

U vodenom parku Aquae Vivae vrši se strogo sortiranje otpada: papir, plastika, staklo, limenke, bio razgradivi otpad i otpadno jestivo ulje čime postižemo znatne financijske uštede i svakodnevno radimo na tome da maksimalno smanjimo količinu komunalnog otpada. Odvoz sortiranog otpada vrši ovlašteni skupljač otpada.

Ispitivanje količine i kakvoće ispuštenih bazenskih voda vrši se dva puta godišnje. Maksimalno dopuštene vrijednosti Ph do 8, temperatura do 35 stupnjeva, djelotvorni klor Cl2 ne više od 0,2 mg/l. Te vrijednosti nikada nisu premašene i sve analize otpadnih voda ocijenjene su odgovarajućim.