VISOKA ENERGETSKA UČINKOVITOST , EMISIJE CO2=0, ZAŠTITA OKOLIŠA

Izvori hipertermalne mineralne vode dar su prirode Krapinskim Toplicama. Temperatura vode je 41°C, kemijski je karakteriziraju kalcij, magnezij i hidrokarbonat, ph je neutralna. Prve kemijske analize vode u Krapinskim Toplicama i usporedbe te vode s termomineralnim vodama Europe napravljene su 1858 godine.

Usporedbe su rađene s Bad Gastein ( Austrija)  Beins-les Bains (Francuska) , Johhanisbad (Češka) ,  Bad Liebenzell ( Njemačka)  , Bag Ragatz, tada Pfäffers bad  (Švicarska), Schlangenbad ( Njemačka), Warmbrunn ( Poljska), Wildbad( Njemačka). *izvor: Krapinske Toplice, njihova topla vrela i kupelji, autor dr. Dominik Bancalari, 1871. g.

U tom “visokom” društvu nalazi se i voda Krapinskih Toplica, već tada poznata po svojoj kvaliteti. Pokazala se posebno pogodna za reumatizam, oboljenja kralježnice, neuro-muskulaturne tegobe, dijabetes sa zglobnim komplikacijama, posttraumatska stanja prije i poslije ortopedskih, kirurških i neurokirurških zahvata na lokomotornom sustavu tijela, srčane bolesti i bolesti perifernih krvnih žila, poboljšanje postinfarktnih i postoperativnih stanja.

Voda je prije svega najbolja za održavanje dobrog zdravlja i vitalosti. Sa željom da oplemenimo postojeće ponude i sadržaje Krapinskih Toplica izgradili smo vodeni park Aquae Vivae.

Kada su prolazeći ovim prostorom stari rimljani opazili kako iz zemlje izvire topla, kristalno čista i pitka voda,  nazvali su je Aquae Vivae,  živa voda.

Aquae Vivae živi u našem vodenom parku. Dodiruje svakog posjetitelja, prenosi mu  svoju moć, energiju, toplinu i zbog svoje ph vrijenosti koja se kreće u rasponu od 7,3 – 7,7 stvara sklad tijela i vode, čuva zdravlje i dokazano usporava starenje.

Osim što termalna voda ispunjava svoju osnovnu zadaću, osiguranje dobrobiti ljudskom tijelu, ovdje u Aquae Vivae postavili smo i projektni zadatak  da termalna voda prolazeći kroz prostore vodenog parka predaje svoju toplinsku energiju, te smo zbog toga vodeni park projektirali tako da bude visoko energetski učinkovit i da svu potrebnu energiju za grijanje prostora crpi iz energije tople vode i električne energije potrebne za prijenos toplinske energije. Objekt ima ukupno 18.000 m² od čega je 9.000 m² grijani prostor, a 9.000 m² je negrijani, tehnički prostor i terase.

Prvi zadatak i cilj koji smo morali postići bio je izgradnja objekta s ugrađenim toplinskim izolacijama koje osiguravaju veoma malu toplinsku vodljivost. Izolacija vanjskih vertikalnih zidova izvedena je na način da smo postigli koeficijent prolaska topline vertikalnih zidova Uzidova= 0,26 W/m²K .

Na vertikalnim zidovima nalaze se staklene stjene debljine 60 mm s ugrađenim stalima niskih emisija. Koeficijent prolaska topline kroz staklene stijene iznosi Ustakla= 0,9 W/m2K .

Krovovi su izvedeni od lamelirane drvene konstrukcije i izolirani tako da je njihov koeficijent prolaska topline Ukrova= 0,2 W/m˛K . Krovni stakleni dijelovi izvedeni su od troslojnog stakla niske emisije tako da je u tom dijelu koeficijent prolaska topline Ustakla krova=1,1 W/m˛K.

Prosječna godišnja temperatura u Krapinskim Toplicama je 12 °C, a temepratura unutar vodenog parka je 28°C.

osnovni podaci vodenog parka Aquae Vivae:

  • površina vertikalnih zidova je 1.600 m˛ – Pvz =1600 m˛
  • površina stakla na vertikalnim zidovima je 800 m˛-  Psvz=800 m˛
  • površina krova je 8.200 m˛ –  Pk = 8.200 m˛
  • površina krovnih staklenih dijelova je 800 m˛ – Pksd= 800 m˛
  • Prosječna godišnja razlika temperature je ?T= 16 ° C.

Ukupna potrebna godišnja energija (gE) za grijanje bez ventilacije prostora je:

gE= (Uvzidova x Pvz+ Ustakla x Psvz+Ukrova x Pk +Ukrovna stakla x Pksd) x ΔT x 365  x 24

gE= 595.942.800 Wh

Ukupna godišnja energija potrebna za grijanje vodenog parka je 600 MWh.

Ventilaciju prostora projektirali smo i izveli na način da smo ugradili klima komore sa rekuperatorima  energije i dizalicama topline. Rekuperatori su odabrani tako da kod brzine strujanja zraka od  2 m/s i prosječne godišnje razlike temperature ?T= 16 °C imaju faktor iskoristivosti  η=0,79.

Kada temperatura okoline padne ispod 12 °C koja je prosječna godišnja temperatura, uključuju se dizalice topline koje dodatno hlade otpadni – izlazni zrak, a istovremeno griju ulazni – svježi zrak tako da za potrebe ventilacije nije potrebna dodatna energija osim električne za pogon dizalica topline.

S obzirom da ukupna godišnja količina toplinske energije potrebne za vodeni park Aquae Vivae iznosi 600 MWh znači da potrebna snaga iznosi P = 69kW. Tu snagu dobivamo iz energije termalne vode. Hlađenjem jednog m3  termalne vode sa 41°C na 10 °C oslobađa se toplinska energija u iznosu od Te = 36 kWh. Ako se oslobodi toplinske energije u jednom satu onda je snaga kojom se energija emitira u prostor P=36 kW. Iz toga slijedi da je za grijanje vodenog parka Aquae Vivae potrebno oduzimati energiju volumenu vode od 2 mł na sat, što nam daje toplinsku snagu 72 kW.

U vrijeme najniže vanjske temperature koja u Krapinskim Toplicama iznosi do – 20 °C potrebna je tri puta veća snaga od prosječne, odnosno 197 kW snage. Zbog toga su u klima komore ugrađene dizalice topline ukupne toplinske snage 200 kW i one se uključiju u rad po stupnjevima od po 20 kW, kontinuirano ovisno o padu vanjske temprature.

Sustav je izveden tako da se za kondenzator  ( akumulator ) topline koristi podna ploča vodenog parka u koju je ugrađeno 50 km cijevi za podno grijanje.

Podna ploča izrađena je od betona, ima masu 5000 tona i volumen  2700 m3. Grije se noću u vrijeme povoljnije cijene električne energije na temperaturu 33°C,  a kroz dan se hladi na 30°C. Na taj je način toplinska energija spremljena na najniže mjesto u prostoru što osigurava cirkulaciju toplog zraka prirodnim putem od poda prema krovu gdje ga klima komore usisavaju i šalju na već opisanu rekuperaciju.

Otvorenjem vodenog parka Aquae Vivae približili smo živu vodu Krapinskih Toplica svim našim posjetiteljima.

S ponosom uvijek možemo reći da vodeni park Aquae Vivae nema emisija co2 u okoliš, da je prijatelj okoliša i u skladu sa sloganom Jakoba Badla iz 1867. g.  služi na čast domovini i korist čovječanstva.